Narcos Narcos

BHP SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Pomiary parametrów pracy przenośnych urządzeń elektrycznych.

Wykonywane za pomocą cyfrowego miernika PAT-806